ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 โครงการ “Young Engineering Talent”

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม Link