กิจกรรม Orientation ของรายวิชา Pre activities for engineers และ Application software for business.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รายวิชา Pre activities for engineers และ Application software for business สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.