เปิดระบบตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันแรกในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา

📳 📳 📳 แจ้งเตือน 📳 📳 📳
❗️การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา 2/2566❗️
🛒 http://www.reg.kmitl.ac.th/
*เปิดระบบตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันแรกในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา
และปิดระบบหลังจากเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้ายในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา
🔓วิชา GenEd ที่ติดเงื่อนไข ทางสำนักฯจะปลดล็อคเงื่อนไข
รายวิชาศึกษาทั่วไปในวันที่ 1 ธ.ค. 66
(ทยอยปลดล็อกให้แล้วเสร็จภายในเวลา 11.00 น.)
▶️ขั้นตอนการเพิ่ม/เปลี่ยนรายวิชา
📲https://bit.ly/3PGehCj
➡️คู่มือระบบลงทะเบียนระดับปริญญาตรี
📲 https://bit.ly/3sj0eti
➡️ตรวจสอบหลักสูตรและแผนการศึกษาของตนเองได้ที่
📲https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/
➡️ดูรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนตามหลักสูตร คณะ สาขา ชั้นปี
📲 https://bit.ly/3MTDrJm
➡️ปฏิทินการศึกษา 2566
📲 https://bit.ly/43pJrSM
💬สอบถามเรื่องการลงทะเบียนติดต่อได้ที่
http://m.me/reg.kmitl
💬สอบถามเรื่องรายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไปได้ที่
http://m.me/gened.kmitl.th