ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง (รับตรง)

ตรวจสอบรายชื่อ

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ยินดีกับน้องๆทุกคน และต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว #วิศวลาดกระบัง นะคะ