รับฟังผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปิดโลกทัศน์และเส้นทางอาชีพ ได้รู้ข้อมูลหลักสูตรใหม่เรียนตรีโท 4 ปีแบบเจาะลึก

ลงทะเบียนฟรี และมี”แจกเกียรติบัตร”ด้วย Kick-off เปิดตัวหลักสูตรใหม่ภายใต้ความร่วมมือของสองสถาบันการศึกษาชั้นนำ KMITL – NIDA Unified EME – MBE Program หลักสูตรอินเตอร์ ปริญญาตรีควบโท เรียน 4 ปี 2 ปริญญา

👨🏻‍🎓 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
🧑‍🎓 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

🗓️ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 13.00-17.00 น.
📌 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
🎤 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่โลกอนาคต 2030
🎤 เสวนา เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
🎤 แนะนำหลักสูตร KMITL-NIDA Unified EME-MBE Program
📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.office.com/r/3DFQEm8ZGY
หรือสแกน QR Code
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
Facebook 💻 https://www.facebook.com/profile.php?id=61551507946507…
Line@📱https://lin.ee/kpxuMz2