หลักสูตรเรียน 4 ปีได้ 2 ปริญญา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม x วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ PhysIoT หลักสูตรเดียวในประเทศ

หลักสูตร 2 ปริญญาเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เรียน 4 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบ คือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ โดยนักศึกษาจะได้เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับน้องๆ ม. 5-6 คนไหนสนใจหลักสูตรนี้ ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วน้าา
📍เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-1
ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 (ใช้ GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา)
📍เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-2
ตั้งแต่ 2 – 31 ตุลาคม 2566 (ใช้ GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ SCI KMITL