ลงนามความร่วมมื่อกับ บ.โอบาตรอน เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อผลิตผลงานวิจัยแพลตฟอร์ม กระบวนการหาสูตรการปลูกฯ

วิศวลาดกระบัง ลงนามความร่วมมื่อกับ บ.โอบาตรอน เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อผลิตผลงานวิจัยแพลตฟอร์ม กระบวนการหาสูตรการปลูกฯ วันที่ 22 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอบาตรอน เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร Greenhouse with Adaptive Environment Control System เพื่อผลิตผลงานวิจัยแพลตฟอร์ม กระบวนการหาสูตรการปลูกฯ พิมพ์เขียว และสูตรการผลิตผัก วิธีการปลูก เช่น ผักเคล (Kale) , ผลิตภัณฑ์ เคลผง, Swiss Chard, Baby Spinach, Alfaifa sprousts, Mizuna, ผักกาดหอม (Green Coral Lettuce), ผักกาดคอส (Romaine Lettuce) เป็นต้น

รายนามผู้ร่วมลงนาม

  • ฝั่งคณะวิศวฯ
  • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
  • ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
  • บริษัท โอบาตรอน เฮลท์แคร์ จำกัด
  • คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ
  • คุณธิติ ศิริกุลบดี วิศวกรโครงการ

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.