นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566

รายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.นางสาวสิริยากร อัชชเสวิน
2.นางสาวอรไพลิน สนิทยา
3.นางสาวกัลยรัตน์ ผูกโอสถ

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.