อบรมเชิงปฏิบัติการ Global Project-Based Learning 2023 (GPBL 2023)

หัวข้อ Project-Based Learning on “Design of a line follower robot and its function extension”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Project-Based Learning 2023 (GPBL 2023) หัวข้อ Project-Based Learning on “Design of a line follower robot and its function extension” โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Global Project-Based Learning 2023 (gPBL 2023) ได้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 30 คน จาก 3 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) KMITL
  • Fukuoka Institute of Technology(FIT)
  • Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
    การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาจากทั้งสามสถาบันได้แชร์ประสบการณ์ และทำหุ่นยนต์ร่วมกัน

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.