พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน ซึ่งเป็นผู้สถาปนาและอธิการบดีคนแรกของ สจล.

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.