Student Enterprise จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำ Presentation

Student Enterprise (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำ Presentation และการนำเสนอไอเดียธุรกิจแบบมืออาชีพ เรียนรู้พื้นฐานคำศัพท์ด้าน Startups และการเตรียมสื่อเพื่อเสนอนักลงทุนแบบสากล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ Student Enterprise, E-12, คณะวิศวกรรมศาสตร์