คณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ดูงานที่ วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน นวัตกรรม และการเรียนการสอน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.