คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรม RAI – Robotics and AI Engineering (International Program) และ ศูนย์ FACTory Classroom

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.691362729694683