📣โครงการดีๆๆๆ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน นี้…เหลืออีก 35 ที่นั่ง ชวนเพื่อนๆ มากัน……กับการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฟรี!!
เช้า – หัวข้อ Installation Guide for Chiller Plant
บ่าย – หัวข้อ Installation Guide for Ventilation System
📌 อบรม ณ ห้อง E12-704 ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
✅ ได้รับใบ certificate เมื่อจบการอบรม
🔥สามารถสมัครได้ผ่านทาง Jot from ลิงค์นี้ได้เลย https://form.jotform.com/231831356665460