รายวิชา Pre Activities for Engineers เข้าร่วมฟังในหัวข้อ “Inspiration talk”

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี และ นักศึกษารายวิชา Pre Activities for Engineers
เข้าร่วมฟังประสบการณ์ และแชร์ความรู้ ในหัวข้อ “Inspiration talk” 🎤🎤⚙️⚙️
โดย คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือที่เรารู้จักในชื่อ “ตู้เต่าบินนนน 🐢🥤”
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20
ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป