ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ โท-เอก ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภาคการศึกษาที่ 2/2566 โควต้าเหลือ 2 รอบสุดของปีการศึกษา 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : watinee.wa@kmitl.ac.th

สมัครออนไลน์ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/master/explore