กลุ่ม Health Product and Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ศึกษาดูงาน และหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ให้การตอนรับ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่ม Health Product and Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ร่วมถึงการหาแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน

พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม Factory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา Factory classroom ให้การตอนรับ

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.686966073467682