รถ EV พร้อมให้บริการเเล้วนะ

🎵🚌🚌รถ EV Shuttle Mini-Bus จะเปิดให้บริการนักศึกษาและบุคลากรวันแรก.. โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้🎵🚌🚌
🧡สาย 1 สีส้ม 🧡มีทั้งหมด 6 รอบ
🌞ช่วงเช้า 07.00/07.45/08.30 น. และ
🌙ช่วงเย็น 15.45/16.30/17.15 น.
🧡ขาไป >> Airport Rail Link ลาดกระบัง
🧡ขากลับ >> หอพักนักศึกษา – อาคาร Ecc – ว.นาโน – หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
💚สาย 2 สีเขียว 💚
💚ขาไป >> หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ – ป้ายรถเมล์ลานพระจอม – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
💚ขากลับ >> ว. การบิน – คณะบริหารธุรกิจ – คณะครุศาสตร์ฯ – คณะวิทยาศาสตร์ – KLLC – หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
💜สาย 3 สีม่วง 💜
💜ขาไป >> หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ – อาคาร HM – อาคาร CCA
💜ขากลับ >> อาคาร 12 ชั้น – โรงอาหาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ – หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
💚สาย 2 และ สาย 3 💜 จะให้บริการ
🌞ช่วงเช้า 07.00 – 08.30 น. และ
🌙ช่วงเย็น 15.45 – 17.15 น.

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @build_kmitl