เปิดให้ใช้ Co-working space 24 ชั่วโมง(รวม ส-อา)

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
📌เปิดให้ใช้ Co-working space 24 ชั่วโมง(รวม ส-อา)
***เงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาวิศวฯ
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมคมนาคม
📌เปิดให้ใช้ Co-working space 24 ชั่วโมง(รวม ส-อา)
***เงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาภาควิชาเท่านั้น
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เปิดให้ใช้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -20.30 น.(จ-ศ) เวลา 08.30-16.30 (ส) (ห้อง…แจ้งภายหลัง)