ทัวร์ Lab ในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อัลบั้มรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัลบั้มรูปภาพ

คลิปแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล