ลงทะเบียนรอบที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับงานเปิดบ้านวิศวลาดกระบัง K-Engineering world tour and workshop 2023

เปิดระบบรอบที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2566

➖ รอบ 2 จะมีหัวข้อ Workshop เพิ่มเติม
➖ ปิดระบบ เพื่อคัดกรองข้อมูล ในกรณีที่น้องๆ ลง Workshop หัวข้อซ้ำกัน จะถูกตัดออก 1 ครั้ง ทันที
➖ Admin จะทำการยกเลิกการลงทะเบียน Workshop ตามที่แจ้งเข้ามาใน Google form และน้องๆ จะต้องเข้ามาลงทะเบียน Workshop หัวข้ออื่นเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง เมื่อระบบเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 2
➖ Admin จะดำเนินการเฉพาะในกรณีที่แจ้ง “ยกเลิก” เท่านั้น โดยจะไม่ดำเนินการ เปลี่ยนรอบ หรือ ย้ายรอบ Workshop ให้