โปรดโหวตวันนี้ให้กับทูตของเราและเพื่อนของคุณก่อนเวลา 16:00 น.

  1. 👉ติดตาม & เปิดหน้าเฟส OIA KMITL👇
  2. 👍ชอบปฏิกิริยาบนรูปภาพที่คุณเลือก
    💢 ก่อน 4:00 น. วัน