ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมบูธ แนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ลานชั้น 1 อาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์

พบกับตัวแทนจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Birmingham City University, BRIT Education UK, DAAD Information Center Bangkok, De Montfort University, Keen Education Germany, Taiwan Education Center, University of Portsmouth และสถาบันอื่นๆอีกมากมาย