การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

✅จองคิวล่วงหน้าบน KMITL UApp
💳จองคิวรับบัตรนักศึกษา ผ่าน KMITL UApp
📲Android
https://play.google.com/store/apps/details…
📲IOS
https://apps.apple.com/app/id1560593669
จองวันแล้วอย่าลืมมาตามนัดนะคะ
**For international students, you can receive a student card at Krungthai Bank, KMITL branch, from 21st to 23rd August 2023.