ลงทะเบียนเข้าร่วม workshop E-mail ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นบัญชีของ Google หรือ Gmail เท่านั้น

✅ E-mail ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นบัญชีของ Google หรือ Gmail เท่านั้น
✅ เว็บ Browser ที่ใช้ แนะนำ Google Chrome
✅ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้อง
✅ ตรวจสอบวันที่ และเวลาที่ค้องการลง Workshop ให้ถูกต้อง ก่อนทำการกด “ยืนยัน”
💢เมื่อทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลง Workshop ได้อีก
💢น้องๆ 1 คน สามารถลงได้สูงสุด 2 workshop เท่านั้น
📌เปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกัน เวลา 15.00 น.