รับแสตมป์จัดหนัก 3 ดวง เพียงเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลก K-ENGINEERING EXTENSION SCHOOL”

น้องๆ รับแสตมป์จัดหนัก 3 ดวง เพียงเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลก K-ENGINEERING EXTENSION SCHOOL”
พบกับ 6 วิทยากร : ที่พร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเคล็ดลับ TCAS 67
📌 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566
📌 เวลา 10:00-12:00 น.
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (หน้างาน) 09.30 น. เป็นต้นไป