จัดอบรมโครงการ Professional Technical Skills “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวน 50 คนเท่านั้น

อบรมวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 และ 4-5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง HM206 ชั้น 2 อาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (หากที่นั่งเต็มก่อนปิดระบบลงทะเบียนทันที)
✅ ไม่เสียค่าสมัคร
✅ ได้รับใบ certificate เมื่อจบการอบรมครบ 4 วัน
✅ เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น
🔥สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทาง google from ลิงค์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6RA0jZj36taZaQQ6sVq4nxI6py_J3cioRBiAJbO5nqcrs6g/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Email : kees_eng@kmitl.ac.th
Facebook: kees1330
Line official: @kees.eng
Follow us on Instagram https://www.instagram.com/kees.eng/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR3FL6-j-lFi8OxHkqI5p3rfu05vehWKkQDTX60BwlOHQ5Ls4xlPXJw58Us