งานปฐมนิเทศวิชา PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS ภาคการศึกษาที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปฐมนิเทศวิชา PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ที่เกี่ยวกับรายวิชา Pre-Activity สำหรับน้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพื่อความเป็นวิศวกรมืออาชีพในอนาคต

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.657736209724002