วิศวลาดกระบัง จัดพิธีปฐมนิเทศนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล . จัดสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาในเทอม 1/66 จำนวนร้อยกว่าคน เพื่อให้รู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและทุนต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา ที่ปรึกษาคณบดี และดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีให้คำแนะนำในพิธีปฐมนิเทศซึ่งวิศวลาดกระบังได้เปิดรับนศ.ระดับ ป.โท และ ป.เอก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.658859842944972