การเตรียมเอกสารและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมรายใหม่ การเตรียมเอกสารและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมรายใหม่

สำหรับน้องๆที่มีสาขาเปิดให้กู้ยืม และดำเนินการยื่นคำขอผ่านระบบ DSL พร้อมแนบเอกสารแล้ว (สามารถยื่นได้จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม) ให้น้องๆเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาเจอกันในวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ
1.สัมภาษณ์เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมเท่านั้น
2.ผู้กู้ยืมรายใหม่จะต้องชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ให้เรียบร้อยก่อนเข้ายื่นกู้ยืมทุกกรณี
3.ผู้กู้รายใหม่จะต้องยื่นเอกสารและแนบเอกสารในระบบ DSL แล้วเท่านั้นถึงจะได้รับการเข้าสัมภาษณ์
4.สำหรับสาขาอื่นๆที่ยังไม่มีประกาศหากกองทุนมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (ยังไม่มีแจ้งกำหนดการจากกองทุนฯ)
5.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link