วิศวฯ หารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและด้านวิชาการ ร่วมกับ Horizon plus

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Mr. HP kao Section manager และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก ฮอริษอน พลัส (Horizon Plus). โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับสากล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ University collaboration project และการรับนักศึกษาฝึกงานและทำงานกับทางบริษัท ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
 • ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดี
 • ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล ผู้ช่วยคณบดี
 • ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ประธานหลักสูตร วศ.ม.ยานยนต์
 • รศ.ดร.ปรีชา การินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
 • บ. Horizon plus
 • Mr. HP kao Section manager
 • Mr. supporn K. Senior Engineer
 • Mr. Mongkon P. Section engineer
 • Mr. Pramote K Senior Engineer
 • Ms. Doltivapun K. Engineer
 • Mr. Prempreecha Engineer
 • Mr. Thanawat P Senior Engineer
 • Mr. Adisorn Ph Senior Enginee
 • Ms. Natpimon N Senior Engineer
 • Ms. Pornchanasamol P. Senior Engineering
 • Mr. Suvihai Maneepath Section officer
 • Ms. Lunchana Sumalu Hr officer

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.647746410722982