คณะผู้แทนจาก7สถาบันการศึกษา นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้นำจาก 7 สถาบันการศึกษาจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รู้สึกประทับใจอย่างมากกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิศวลาดกระบังทุ่มเทและใส่ใจ ในการส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียนและทำงานวิจัยอีกด้วย

Date: May 30, 2023Bangkok, Thailand – A delegation of 21 Deans, Executives, and Directors from prestigious high schools, universities, and institutions in Ho Chi Minh City, Vietnam, visited the School of Engineering at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) on May 30, 2023. The group aimed to gain insights into KMITL’s renowned engineering programs and facilities.Led by Dr. Varesa Chuwattanakul, Vice Dean for International Affairs, and Dr. Chaowalit Hamontree, Director of the School of International Interdisciplinary Engineering (SIIE), the delegation received a warm welcome and an informative introduction to KMITL’s School of Engineering.Dr. Varesa, presented an overview of the faculty, showcasing its esteemed faculty, cutting-edge infrastructure, and pioneering research initiatives. The presentation highlighted KMITL’s commitment to excellence and innovation in engineering education.After the insightful introduction, the group embarked on a tour of the Department of Civil Engineering and Mechanical Engineering, accompanied by Dr. Viroon Kamchoom and Dr. Akapot Tantrapiwat, heads of the respective departments. The delegation witnessed demonstrations of advanced laboratories and ongoing research projects.The delegation was deeply impressed by the sophisticated technologies employed in the laboratories, illustrating KMITL’s dedication to fostering engineering talent and promoting groundbreaking research. They lauded the collaborative and interdisciplinary environment that nurtures transformative engineering advancements.The visit concluded on a positive note, with the Vietnamese delegation expressing admiration for the School of Engineering at KMITL and a desire to explore future collaborative initiatives between their institutions and KMITL.

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.634411232056500