𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙀𝙭𝙞𝙩 𝙀𝙭𝙖𝙢 แนวทางสำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์

คณะศิลปศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 แต่ยังสอบ English Exit Exam ไม่ผ่านเกณฑ์ ใน 3 แนวทาง
.

 1. สำหรับนักศึกษาที่สอบ English Exit Exam ไม่ผ่าน 2 ครั้งขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม KMITL English Exit Exam Boot Camp รอบที่ 1 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  .
 2. สำหรับนักศึกษาที่สอบ English Exit Exam ไม่ผ่าน 1 ครั้ง สามารถลงทะเบียนสอบ English Exit Exam ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และหากยังสอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม KMITL Exit Exam Boot Camp ในรอบที่ 2 วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
  .
 3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยสอบ English Exit Exam สามารถลงทะเบียนสอบ English Exit Exam ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หากสอบไม่ผ่าน สามารถลงสอบ English Exit Exam รอบวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

  และหากยังสอบไม่ผ่านอีกเป็นครั้งที่ 2 สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม KMITL Exit Exam Boot Camp รอบที่ 2 ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

  ทั้งนี้นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถใช้คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่กำหนดยื่นเพื่อเทียบการสอบ English Exit Exam ได้