นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล “บทความดีเด่น” จากในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD2023 ครั้งที่ 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล บทความดีเด่น เรื่อง “เครื่องวัดคุณสมบัติอุปกรณ์กึ่งตัวนำโดยใช้ต้นทุนต่ำ” จาก การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะInnovations and Creative Technologies for Developing Smart Comunities ECTI-CARD2023 ครั้งที่ 1526-28 เมษายน 2566 ณ Hua Hin Grand Hotel & Plaza

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

  • ภูวิรัชน์ พุ่มพวง นศ.ปี4
  • สุมินตรา สงคะมัย นศ.ปี4
  • สารัตน์ พรวิเขียร์วงศ์ นศ.ปี4
    รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี อาจารย์ที่ปรึกษา