วิศวลาดกระบัง เข้าร่วมงาน Franco-Thai Innovation and Startup Week 2023 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำทีมโดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ พร้อมคณะ นำโครงการ“มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปฝรั่งเศสตามรอยเส้นทางการทูต ในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม” เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Franco – Thai Innovation and Startup Week 2023 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 25 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ Food for the future : “Cold chain management showcased in Thailand’s Golden Mango export to France” โครงการมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปฝรั่งเศสตามรอยเส้นทางการทูตในรัชสมัยสมด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามที่ สจล. ได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการโซ่ความเย็นที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัย สจล. ผ่านระบบการขนส่งทางอากาศ ผลงานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และความร่วมมือในการขนส่งผ่าน Premium lane ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด และอำนวยการจัดการเอกสารดูแลการผ่านพิธีการศุลกากรโดยบริษัท เมต้า คัสตอมส์ จำกัด และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) ประเทศฝรั่งเศส มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากโครงการฯ ที่ผ่านการขนส่งทางอากาศ มีความสวยงาม คุณภาพเหมือนทานสดที่ประเทศไทย 100% ทาง สจล. ได้มอบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส อาทิ เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี , สถานทูตไทย ในฝรั่งเศส , สำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงการต่างประเทศ , สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น ผลไม้ไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศจากหน่วยงานต่างๆในประเทศฝรั่งเศส ปีหน้านี้ มีข่าวดี ทีม สจล. จะมีผลงานใหญ่ นำทีมผลไม้และอาหารไทย ร่วมงานกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส รอติดตามกันต่อไปที่ สจล. จะพาอาหารไทยก้าวสู่ระดับโลก

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.630216705809286