สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ 42 Bangkok จัดหลักสูตร “MS Excel for Engineering” gkok จัดหลักสูตร “MS Excel for Engineering”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสนอธิการบดี 42 Bangkok

สำหรับน้องๆ นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566เวลา 09.00-16.00 น.(6 ชม./วัน) รูปแบบ On-site

คลิก >> ลงทะเบียนเข้าร่วม