วิศวลาดกระบัง หารือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนผาณิตวิทยา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ และเจ้าหน้าที่จากศูฯย์ K-EES วิศวลาดกระบัง ให้การต้อนรับนางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานนายประโยชน์ บุญยืน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจาก โรงเรียนผาณิตวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสประชุมหารือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการเตรียมวิศวกรรม ณ โรงเรียนผาณิตวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา และการเตรียมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ครู และนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราและในภาคตะวันออก

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.620536473443976