วิศวฯ จับมือกับ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด (KBTG) เพื่อการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย คุณเรืองโรจน์ พูนผล KBTG Group Chairman ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันสร้างการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งจัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Work-integrating learning จากทาง KMITL และ KBTG” ร่วมเสวนาโดย

  1. ดร.เจริญชัย บวรธรรมรัตน์, Senior Principal Visionary Architect, DMD KBTG Labs
  2. ดร.มนต์ชัย เลิศสุทธิวงศ์, Principal Research Engineer และ Head of AI Research, KBTG Labs
  3. ดร.ภูมิ คงหัวยรอบ , หัวหน้าภาควิชาหุ่นยนด์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สจล.
  4. ดร.ธนวิทย์ อนุวงศ์พินิจ, ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานวิชาการปริญญาตรีและศูนย์พัฒนศึกษา ที่มา https://www.facebook.com/media/set?vanity=kmitl001&set=a.614946264002997