ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสัมนาเรื่อง “นวัตกรรมสร้างต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 28 เมษายน 2566เวลา 10.00 – 10.30 น.เวที ชั้น 1 โซน A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://lifelong.kmitl.ac.th/courses/56?fbclid=IwAR11gWo5pA7l72b9J_pbakp2pgFzd2j0wczXDIVI09KDLUc9YWT27Eodnto

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมInbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenterE-Mail : lifelong@kmitl.ac.th