ตารางเดินรถ EV Shuttle KMITL งาน KMITL Innovation Expo & Open House 2023

รอบตารางเดินรถ และพิกัดเส้นทางการเดินรถ EV Shuttle KMITL
เส้นทางการเดินรถจะเริ่มจากพื้นที่จัดแสดงหลัก “หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์”
ไปยังทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และทุกหน่วยงานของสถาบัน
พบกันวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566
📲 ตรวจสอบตำแหน่ง EV Shuttle KMITL แบบ realtime โดย KDMC ได้ที่ https://expo.kmitl.ac.th/bus/tracking