งานวันแรก Kmitl Innovation Expo & Open House 2023 ฝั่งวิศว สจล.

โดยทางคณะมีกิจกรรม ดังนี้1. Engineering Labs Tour โดยวันนี้เป็นบรรยากาศของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหกรรม2. กิจกรรม pathway เส้นทางพิเศษสู่การเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการสะสมหน่วยกิต ที่จะทำให้น้องๆ ทุกคน มีความพร้อมและก้าวเข้าสู่รั้ววิศวะได้ง่ายขึ้น

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.612321207598836