นวัตกรรมไทยเปลี่ยนโลก ในงาน KMITL INNOVATION EXPO 2023

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี และ ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม สจล. นำนวัตกรรมไฮไลต์ที่จะจัดแสดงในงาน KMITL Innovation EXPO 2023 จากนวัตกรรม 1,111 ชิ้น มาร่วมในรายการวันใหม่วาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS (วันที่ 25 เมษายน 2566)
🤖 พบกันวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566
📲 อัพเดตกิจกรรม และลงทะเบียนที่ https://expo.kmitl.ac.th