วิศวฯจับมือ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ ร่วมสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมเคมีและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการตลาด

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย นางนิภาพร จองจตุพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่จบทางด้านวิศวกรรมเคมีและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการตลาด ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ดังนี้

  1. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมลงนามพยาน)
  3. ผศ. ธัชนันต์ สมานมูลย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมลงนามพยาน)
  4. ผศ ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    5.นางนิภาพร จองจตุพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  5. นายเชษฐวัฒน์ ทวีไมตรี ผู้จัดการอาวุโส HR Operations บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ร่วมลงนามพยาน)
  6. นางสาวทรงกรด ส้มจีน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ร่วมลงนามพยาน)
    ใน #พิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.608354734662150