ขอเชิญเข้าร่วม “สัมมนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อเรื่อง การใช้งาน CHATGPTในงานวิจัย”

ในรูปแบบ ONLINE/ONSITE
📌วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
📍ณ ห้องประชุม อาคาร HM ชั้น 6 ห้อง 605 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
⭐️โดย คุณมติชน มณีกาศ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและผู้ก่อตั้ง บริษัท วัลเจอร์ ไพรม จำกัด
⭐️ช่องทางการลงทะเบียน
https://forms.gle/RJHv91afz4vg3MVp6
ช่องทาง Online ผ่าน Zoom
Meeting ID: 894 198 2089
Passcode: 1
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณยุวรี ดีมิตร โทร 0895346915