จัดงานแถลงข่าว “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปฝรั่งเศสตามรอยเส้นทางการทูต ในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือกับ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา (CDF) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) และ French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAe)

ในการสร้างต้นแบบการจัดระบบโซ่ความเย็น สำหรับผลิตผลการเกษตรที่เน่าเสียง่ายในระบบการขนส่งทางอากาศโดยใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทำการทดสอบการขนส่งทางอากาศจากประเทศไทยไปยังประเทศฝรั่งเศส และร่วมจัดแสดงในงาน Franco – Thai Innovation and Startup Week 2023 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี และกล่าวถึงโครงการ ซึ่งทาง สจล. ได้นำมะม่วงจากเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมในการนำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการโซ่ความเย็นที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัย ผ่านระบบการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรในด้านการได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและรายได้ของเกษตรกรที่สูงขึ้น อีกทั้งยกระดับและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

และรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ หัวหน้าโครงการ “การจัดการระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกส์เพื่อสร้างมาตรฐานรับรองการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพรีเมียมทางอากาศ” กล่าวถึงจุดประสงค์ในด้านการวิจัยในครั้งนี้

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.607687384728885