ตัวแทนบริษัทจาก ไต้หวัน และสมาคมหุ่นยนต์แห่งเอเชียแปซิฟิค เยี่ยมชมคณะวิศวฯ และสถาบัน พร้อมทั้งหารือการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกงาน.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก บริษัท Sha Yang Ye Industrial ประเทศไต้หวัน และสมาคมหุ่นยนต์แห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Robot Alliance : ARPA) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกงานและทำงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะวิศวฯและสถาบัน

  1. Mr. Tsai Feng-Chun, Chairman of Sha Yang Ye Industrial Co. Ltd
    APRA
  2. Mr. Chien Kuo Lee, HQ APRA
  3. Mr. Hsiao Wei Chen, APRA
  4. Mr. Vincent Chi Wai Au, HQ APR
  5. Mr. Freda Ching Man Hui, APRA
  6. Mr. Dennis Yueh Shiun Chan, USA APRA
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.607053781458912