ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์Clearing House แบบโควตา รอบที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2779_2023_04_19-15-19-29_924dd.pdf?fbclid=IwAR3zD0EujCDV45cCtrFy5WSVlMIBSaW38VqUihadzI1viubEM4FksiLqv7Y

  1. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 หากไม่ ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อดู รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า)

งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ช่องทางการติดต่อ

  • โทร: 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-986-1356, 084-143-5693, 063-902-7127
  • Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL
  • อีเมล์: ug_eng@kmitl.ac.th