คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา 2 ปีต่อเนื่อง ปีละ 20,000 บาท จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รายชื่อนักศึกษา

  1. นายสิขเรศ มาประจวบ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. นางสาวพรพิสุทธิ์ กิ่งจงเจริญสุข (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  3. นางสาวกานต์ชนิต ชวลิตสุนทร (นักศึกษาชั้นปีที่ (ทุนต่อเนื่อง) 4) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  4. นางสาวพิมพ์ชนก อินทรประสิทธิ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ (ทุนต่อเนื่อง) 4) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.601980518632905