วิศวลาดกระบัง จับมือ SIEMENS ร่วมพัฒนาด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

วันที่ 3 เมษายน 2566 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงการให้ทุนทางวิชาการ กับ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด โดยมี คุณฉันทิชย์ บุญอาจ Product Manager – Factory Automation เป็นตัวแทนบริษัท เพื่อสนับสนุน การให้ทุนเป็น SIMATIC STEP 7 Professional Combo, Safety Combo, PLCSIM Advanced Trial License 365 (ซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษา V17) จำนวน ๗๐ ชุด และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และมีรศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม (หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ) ร่วมเป็นพยาน

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.601400908690866