๖ เมษายน วันจักรี

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บูรพกษัตริย์ ราชวงศ์จักรีข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.